Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Społeczność

Reklama

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Burmistrz Wielunia podpisał list intencyjny ws. połączenia kolejowego z Łodzią

21 sierpnia 2020 | Infrastruktura

W czwartek, 20 sierpnia, na wiadukcie kolejowym w Bełchatowie odbyło się spotkanie Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera z przedstawicielami samorządów Bełchatowa, Kleszczowa i Wielunia.

Podczas konferencji, która dotyczyła szczegółów realizacji projektów kolejowych w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej Plus, podpisany został list intencyjny w sprawie budowy linii łączącej linię kolejową nr 131 (Chorzew Siemkowice) z linią kolejową nr 181 (Wieluń).

We czwartkowym spotkaniu uczestniczyli, oprócz Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera, Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pawła Rychlika i Burmistrza Wielunia Pawła Okrasy, także prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska, wójt Kleszczowa Sławomir Chojnowski oraz Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Paweł Kowalczyk.

Samorządowcy Bełchatowa i Kleszczowa podpisali również listy intencyjne. Dotyczą one z kolei modernizacji i elektryfikacji linii kolejowej z Piotrkowa do Bełchatowa z przedłużeniem do Bogumiłowa w gminie Kleszczów.

Udział w programie Kolej Plus jest wielką szansą dla województwa łódzkiego. Ma na celu przede wszystkim wyeliminowanie wykluczenia komunikacyjnego miejscowości w regionie łódzkim.

Dziś informujemy mieszkańców województwa o tym, że składamy do PKP projekty budowy i modernizacji linii kolejowych. Następnie przygotowane projekty będą musiały zostać rozpatrzone przez PKP, a po pozytywnej odpowiedzi będziemy mogli przystąpić do drugiego etapu, do prac przygotowawczych.

Udział w projekcie to także wsparcie rozwoju gospodarczego regionu łódzkiego dzięki nowym ofertom inwestycyjnym oraz nowym miejscom pracy, które zostaną utworzone podczas realizacji projektów, a także po uruchomieniu nowych połączeń kolejowych ze stolicą województwa.

W ubiegłym roku województwo łódzkie przystąpiło do rządowego programu walczącego z wykluczeniem komunikacyjnym. Samorząd województwa mocno zaangażował się tworząc sieć nowych połączeń autobusowych. Dzisiaj robimy kolejny krok.

– powiedział podczas konferencji Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa, podpisując list intencyjny, okazał swoje poparcie dla budowy 30 km linii kolejowej, której okres realizacji przypada na lata: 2021 – 2028. Chodzi tutaj o budowę łącznika linii kolejowej nr 181 z Wielunia z linią nr 131 w miejscowości Chorzew Siemkowice.

Inwestycja ta da ogromną szansę na pokonanie barier komunikacyjnych, poprawę sytuacji gospodarczej terenów objętych projektem oraz docenienie roli zrównoważonego transportu i jej korzystnego wpływu na środowisko naturalne.

Mieszkańcy naszego powiatu będą mogli dojechać pociągami do stolicy województwa, co poszerza spektrum działań logistycznych w zakresie gospodarczym. Będzie to również korzyść dla województwa i Łodzi.

Dziś większość absolwentów wieluńskich szkół średnich wybiera uczelnie wyższe we Wrocławiu z powodu dobrego połączenia komunikacyjnego. Wierzę, że otwarcie kolejowego połączenia z Łodzią sprawi, że młodzi ludzie częściej będą wybierać uczelnie łódzkie, w których jest wysoki poziom kształcenia.

– podkreślał Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa

Nabór wniosków w ramach programu Kolej plus jest dwuetapowy. Aby doszło do inwestycji poszczególne samorządy muszą złożyć wnioski, które zostaną ocenione pod względem formalnym. Samorządy, których wnioski zostaną pozytywnie zaopiniowane będą mogły aplikować w kolejnym etapie. Dopiero po tym okaże się, które zostaną zakwalifikowane do Programu Kolej Plus.

W ramach programu Kolej Plus na rozwój połączeń kolejowych, dla zakwalifikowanych wniosków, w końcowym etapie przyznane zostanie dofinansowanie ze środków programu w wysokości 85%, pozostałe 15% stanowić będą środki własne samorządów.

fot. Adam Staśkiewicz

Copyright © 2017-2022 Kocham Wieluń