Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

W miejscowości Biała Kopiec oddano do użytku nowo przebudowaną drogę powiatową

30 stycznia 2020 | Infrastruktura

Dzień 24 stycznia był dniem szczególnym dla mieszkańców miejscowości Biała Kopiec. Tego dnia została uroczyście otwarta przebudowywana droga powiatowa nr 4717E na odcinku Czastary – Biała.

Droga była przebudowywana w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1,89 mln zł. złotych. Całkowity koszt przebudowy wyniósł prawie 7 mln złotych. Roboty budowlane wykonano na odcinku o długości 1,19 km. 

Podczas prac wykonano odwodnienie drogi oraz ułożono nową nawierzchnię bitumiczną, wykonano chodnik, zjazdy do posesji, rowy drogowe i kanalizację deszczową. Pod przyszłą oczyszczalnię ścieków w Gminie Biała, na koszt gminy, została wykonana wcześniej kanalizacja sanitarna, której koszt wyniósł 2,7 mln. zł. W celu wykonania całej inwestycji Gmina Biała włożyła do tego jeszcze 1 mln zł a Powiat Wieluński dołożył 1,24 mln zł.

W uroczystym otwarciu drogi wziął udział m.in. Wojewoda Łódzki Tomasz Bocheński, Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik, Wójt Gminy Biała Aleksander Owczarek, Starosta Wieluński Marek Kieler wraz z Wicestarostą Krzysztofem Dziubą, Przewodniczący Rady Powiatu w Wieluniu Krzysztof Owczarek oraz Przewodnicząca Rady Gminy Biała Barbara Pawełczyk.

W uroczystości wzięli udział również Radni Sejmiku Województwa Łódzkiego: Andrzej Chowis i Edward Kiedos, Radni Rady Powiatu w Wieluniu, Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Transportu Bogumiła Kapusta, Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg Alicja Krzemień i sołtys Białej Kopiec Justyna Kamińska.

W uroczystym otwarciu drogi wzięli również udział Radni Rady Gminy Biała oraz mieszkańcy Białej Kopiec a uroczystego poświęcenia drogi dokonał Ksiądz Prałat Zygmunt Wróbel. Miłym akcentem podczas uroczystości było symboliczne wypuszczenie gołębi oraz przejażdżka bryczką po nowo oddanej drodze.

Dzisiejszy dzień był bardzo miły bo jak wiemy oczekiwania społeczne w Gminie Biała od wielu lat były znaczne, aby powstała ta droga i wreszcie się udało. Myślę, że głównie dzięki temu iż rząd wprowadził instrument jakim jest Fundusz Dróg Samorządowych.

Fundusz ten to możliwość kooperacji samorządów gminnych i powiatowych z wojewodą. Teraz razem finansujemy różne zadania i tak to dzisiaj  przyniosło realny efekt który, jak widzieliśmy, spotkał się z bardzo dużą akceptacją społeczną.

– mówił Wojewoda Łódzki Tomasz Bocheński

Sama uroczystość była też wielką okazją dla Wojewody Łódzkiego Tomasza Bocheńskiego na przekazanie Staroście Wieluńskiemu Markowi Kielerowi symbolicznego czeku. Został on przeznaczony na uruchomienie dodatkowych linii komunikacyjnych PKS w Powiecie Wieluńskim w ramach walki z wykluczeniem komunikacyjnym.

Czek opiewający na kwotę 30 tys. złotych dotyczy linii: Konopnica – Wieluń przez Czernice, Wieluń – Konopnica przez Osjaków oraz Załęcze Małe – Wieluń przez Dzietrzniki. Dodatkowe linie pozwolą mieszkańcom poszczególnych gmin łatwiej dostać się do stolicy powiatu.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń