Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim podpisano umowy na dofinansowanie rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych

28 czerwca 2019 | Infrastruktura

W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość podpisania przez wojewodę łódzkiego Zbigniewa Rau umów z samorządami w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Była to uroczystość podpisania I transzy umów z beneficjentami, którzy otrzymali dofinansowanie rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych z naboru odbywającego się w roku 2018 r.

Programem zostanie objęte 16 dróg powiatowych oraz 33 gminne. Kwota dofinansowania rządowego na ten cel w województwie łódzkim sięga 75 mln zł. Samorządy zobowiązują się jednocześnie wnieść wkład własny w takiej samej kwocie.

Przyznane środki:

Powiat Wieluński:
1. przyznane dofinansowanie w wysokości 3 000 000 zł. na przebudowę drogi powiatowej nr 4521E, Dzietrzniki – Załęcze Małe – Giętkowizna w miejscowości Dzietrzniki, odcinek o długości 3,286 km, zadanie o wartości 9 705 639 zł.,

2. przyznane dofinansowanie w wysokości 2 589 152 zł. na przebudowę drogi powiatowej nr 4717E, Czastary – Biała w miejscowości Biała Kopiec, odcinek o długości 1,189 km, zadanie o wartości 5 178 304 zł,

Gmina Wieluń:
1. przyznane dofinansowanie w wysokości 3 000 000 zł. na przebudowę drogi gminnej ul. Popiełuszki w Wieluniu wraz z zjazdami, odwodnieniem i oświetleniem (na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. 18 Stycznia), odcinek o długości 0,828 km, zadanie o wartości 7 507 176 zł,

Gmina Czarnożyły:
1. przyznane dofinansowanie w wysokości 736 320 zł. na przebudowę drogi gminnej nr 117103E, Biała Parcela – Łagiewniki w miejscowości Łagiewniki, odcinek o długości 0,936 km, zadanie o wartości 1 472 641 zł,

Gmina Mokrsko
1. przyznane dofinansowanie w wysokości 911 914 zł. na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Krzyworzeka wraz z budową zjazdów, odcinek o długości 0,715 km, zadanie o wartości 1 823 828 zł,

Fundusz ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

źródło: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń