Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Uruchomiono nabór wniosków o BONY ROZWOJOWE dla sektora MŚP oraz ich pracowników

17 grudnia 2018 | Gospodarka

W dniu 12.12.2018 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieluniu odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z terenu powiatu wieluńskiego.

Spotkanie poprowadzili przedstawiciele Fundacji Rozwoju Gminy Zelów. Celem spotkania było zapoznanie przedsiębiorców z realizowanym przez Fundację Rozwoju Gminy Zelów oraz Krajowe Centrum Pracy sp. z o.o. projektem pt. „ŁORKK – Łódzka Oferta Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji”.

W ramach omawianego projektu Fundacja Rozwoju Gminy Zelów w partnerstwie z Krajowym Centrum Pracy Sp. z o.o., uruchomiła nabór wniosków o BONY ROZWOJOWE dla sektora MŚP oraz ich pracowników z terenu województwa łódzkiego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Wsparcie przeznaczone jest na sfinansowanie usług rozwojowych: szkoleń, kursów, doradztwa i studiów podyplomowych.

Projekt przewiduje dofinansowanie nawet do 80 % wartości w/w usługi rozwojowej, maksymalnie do 7.200 zł (wraz z wkładem własnym) na 1 pracownika. Ważność bonu 2 m-ce. Z dofinansowania może skorzystać dowolna liczba pracowników w przedsiębiorstwie. Projekt nie przewiduje limitu kwoty dofinansowania na przedsiębiorstwo.

Bony rozwojowe można przeznaczyć na usługi rozwojowe znajdujące się w BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl  Szczegółowe informacje na stronie: www.lorkk.pl

Elżbieta Caban
Inspektor d/s Promocji i Informacji
Starostwa Powiatowego w Wieluniu

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń