Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Zajęcie komornicze 706 tys. zł. na koncie Gminy Wieluń na poczet odszkodowania dla spółki Centrotechnika z Rybnika

26 października 2018 | Gospodarka

24 października Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zwołał w trybie nadzwyczajnym sesję Rady Miejskiej aby zmienić budżet Gminy Wieluń na rok 2018.

Zmiana budżetu miała nastąpić na skutek wszczęcia postępowania egzekucyjnego podjętego przez komornika dwa dni wcześniej. Burmistrzowi chodziło o przesunięcie kwoty ponad 706 tys. zł na zajęcie komornicze z puli środków, które przeznaczono na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod budowę ul. Głębokiej w Wieluniu. Przedłożony projekt uchwały Burmistrza został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetowo-Gospodarczą Rady Miejskiej w Wieluniu.

Kwota 706 tys. zł. ma być odszkodowaniem dla dawnego współwłaściciela wieluńskiej Cukrowni, spółki Centrotechnika z Rybnika. Firma Centrotechnika poczuła się oszukana przez Gminę Wieluń w związku z tym, że gdy była właścicielem terenów po byłej Cukrowni, to w 2009 roku złożyła wniosek o zmianę planów miejscowych. Gmina wtedy odmówiła. Z kolei po sprzedaży tych terenów innemu właścicielowi nowy również złożył taki wniosek, który rozpatrzono pozytywnie w 2013 roku.

Gdyby teren po byłej Cukrowni, podczas sprzedaży przez poszkodowaną spółkę, był terenem przemysłowo-usługowym a nie rolnym to wartość za metr kwadratowy tego terenu byłaby znacznie wyższa. 

Dlatego spółka Centrotechnika postanowiła dochodzić odszkodowania z tytułu utraty wartości gruntu. Będąc współwłaścicielem gruntów spółka dochodziła połowy, jej zdaniem, utraty wartości czyli 2 mln. złotych. Złożony pozew z kwietnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Sieradzu rozpatrzył pozytywnie w 2017 roku zasądzając, od Gminy Wieluń, odszkodowanie w wysokości 437 tys. zł., do czego doliczono odsetki i koszty sądowe. Cała sprawa trwała 5 lat i w ten poniedziałek Gmina Wieluń otrzymała informację od komornika, mającego nakaz, o zajęciu komorniczym.

Jest to kwota wynikająca z tego zawiadomienia o wszczęciu postępowania. Na dzień dzisiejszy jest to kwota 706 tys. 260 zł. i 6 groszy.

– mówiła pani skarbnik

Uchwałę na sesji nadzwyczajnej o przesunięciu środków poparło 12 radnych, 6 się wstrzymało i nikt nie był przeciw.

 

 

 

 

 

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń